Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Fredspriset hamnade helt rätt!

Så glädjande att Denis Mukwege och Nadia Murad delar fredspriset i år!

Fokus sätts på hur kvinnor och flickor drabbas av sexuellt våld i krig och de katastrofala konsekvenser för den enskilda och för samhället hon tillhör. Med den typ av konflikter som finns idag, som ofta är inbördeskrig med flera krigande parter, anses 70 procent av de drabbade tillhöra civilbefolkningen, och flertalet av dem är kvinnor och barn. Kvinnor och flickor attackeras ofta systematiskt som en medveten strategi i krigföringen. Våldtäkter och sexuella övergrepp används för att förödmjuka, dominera, skrämma, straffa och fördriva olika samhällen och etniska grupper.

Om detta handlar FN Resolutionen 1325 om Kvinnor, fred och säkerhet, antagen år 200 i FN:s säkerhetsråd. Den uppmanar alla parter i väpnade konflikter att vidta särskilda åtgärder för att skydda kvinnor och flickor mot sexuellt våld, särskilt våldtäkt. Den understryker att alla stater är skyldiga att lagföra dem som begår dessa krigsförbrytelser.

Läs mer:

Lund tis 2 okt

Thoughts about the Israel-Palestine conflict

and nuclear weapons/war

Richard Falk

Professor emeritus i internationell rätt vid Princeton University,

författare till ”Palestinas horisont – mot en rättvis fred”.

Öppet hus med föredrag på engelska

Tis dag 2 oktober kl. 18.00-20.30

Folkets hus, medeltidssalen

Kiliansgatan 11, Lund

Fritt inträde

Arrangörer: Svenska Kvinnors Vänsterförbund i Lund, Palestinagruppen i Lund Svenska Freds … Lund-Malmö, ABF-MittSkåne, ,

Jämställdhet den 3:e viktigaste frågan i valet

 

Denna upplysning har förvånat många, även mig. Hade jag blivit tillfrågad hade det kanske blivit just en tredje placeringen med klimatet som prio nr ett. Men jag har ett särskilt engagemang när det gäller jämställdhet och trodde inte det om andra. Jag ställer mig en rad frågor som jag hoppas så småningom få svar på.

-Hur fördelar sig jämställdhetsintresset mellan könen i valenkäten? Det har inte framgått i den rapporteringen som nått mig. Jag misstänker starkt att det var övervägande kvinnor som satte frågan på tredje plats.

-Är det i så fall ojämställda löner och otillfredsställelse med arbetsvillkor på kvinnodominerade arbetsplatser? Kanske på alla typer av arbetsplatser?

-Är det missnöje med arbetsfördelningen i hemmet? Orättvisor som känns in på skinnet dagligen.

-De som satt jämställdhet högt tenderar att rösta vänster har jag läst. Det tyder på att t ex Vänsterpartiet som driver dessa frågor hårt både internt och utåt har belönats för det. Men KD har också pratat jämställdhet ur sitt perspektiv. Hur många har Ebba Busch Thor fångat in på den frågan i sin slutspurt? Kvinnor, män?

-Vad betyder upprördheten över den hederskultur som begränsar kvinnor och flickor mitt i vårt jämställdhetsivrande samhälle?

-Hur mycket har #MeToo rörelsen betytt? Det är en svårfångad fråga, men förmodligen är svaret- en hel del. MeToo skakade om och satte igång processer som går på djupet.

-Och finns det något hopp för FI som dök så långt under vattenytans 4 procent? Svar finner jag hos mig själv. Förra gången röstade jag FI i riksdagsvalet. Jag trodde att de hade en chans att komma in. Inte i år – risk för så kallad bortkastad röst, FIs värsta fiende. Hur många resonerade som jag?

IaH

Vet kvinnor som röstar på Sverige Demokraterna att SD vill

  • inskränka den fria aborträtten från 18 veckor till 12
  • ge anställda i vården möjlighet att vägra utföra aborter
  • återföra vårdnadsbidraget som av erfarenhet visat sig vara en kvinnofälla, särskilt för utrikesfödda kvinnor
  • ta bort pappamånaderna ur föräldraförsäkringen                                       och inte minst
  • återinföra sambeskattning!                                                                    Införandet 1971 av särbeskattning, där varje individ beskattas lika, är en av grundbultarna till Sveriges framgångsrika jämställdhetspolitik. SDs politik handlar inte bara om invandring utan utgör en bakåtsträvande, kvinnofientlig agenda.

 

Kungälv mot rasism

Igår kväll samlades en stor skara Kungälvsbor, nästan 1000 personer, nästan  1 1 000 personer, i Fästningsparken för att fira demokratin och allas lika värde, samt markera mot nazistiska krafter i stan. Det blev en manifestation med

mycket musik, värme och människokärlek. Kungälvs imponerande musikkår spelade, kören Vokalerna sjöng, liksom elever från Musiklinjen på Mimers  Hus gymnasium. Kadir Meral, kronikör på Kungälvsposten, bland mycket annat inledde som talare,

följd av Christer Mattson, med mångårig erfarenhet av  att  bekämpa nazistiska krafter, numera utvecklingsledare på Segerstedtinstitutet. Han vände sig särskilt till representanter för Nordisk motståndsrörelse,  som han väl kände igen på kullen snett åt höger och önskade dem ett gott liv med familj och vänner, men utan att behöva uttrycka önskan om att hänga vissa människor i närmaste gatlykta. Synd bara att politikerna saknades. Det var torsdag kväll och fullmäktige!