Assistans är frihet Rädda LSS i Göteborg

Från Eva Olofssons Facebook sida

Välbesökt manifestation för Assistans är frihet Rädda LSS i Göteborg. Partierna frågades ut. Lagstiftningen om LSS måste göras om så att rätten för människor att leva sitt liv som andra garanteras. Direktiven måste ändras. De kan inte vara dominerande av spara på ekonomin.