Svenska Kvinnors Vänsterförbund

Svenska Kvinnors Vänsterförbund -

Amnesti för ensamkommande barn och unga

Uttalande från Svenska Kvinnors Vänsterförbunds Stämma i maj:

I dag utvisas ensamkommande barn och unga från Sverige till länder trots skyddsbehov på grund av säkerhetsläget i landet dit de utvisas. Ett sådant land är Afghanistan där det enligt UD ”råder omfattande brister i respekten för mänskliga rättigheter, säkerhetsläget för civilbefolkningen är allvarligt och väpnad konflikt pågår i flera delar av landet.” Dit utvisar Sverige ensamkommande barn och unga, många med en uppskriven ålder och flera helt utan släkt och nätverk, efter att ha tillbringat ett liv i flykt.

Under våren 2017 väntar fortfarande 18 000 ensamkommande på beslut i sin asylansökan. Dessa barn och unga har kommit hit med hopp om att få växa upp utan att utsättas för krigshandlingar och övergrepp. I denna situation är flickor särskilt utsatta.

I Sverige har de unga mötts av en lång väntan på asylprövning. De långa handläggningstiderna gör att de lever i ovisshet, när de hade behövt trygghet och framtidshopp. Beslut om utvisning som fattats har i flera fall varit på felaktig grund och på ett rättsosäkert sätt. Många väljer att gå under jorden när deras asylansökan avslagits.

Sverige ses som en av de främsta företrädarna för mänskliga rättigheter. Det förpliktigar. Vi vill att Sverige ska kunna hålla huvudet högt i kommande förhandlingar i EU om asylrätt och asylpolitik. Att värna asylrätten och erbjuda ett snabbt och säkert utredningsförfarande och gott omhändertagande av dem som kommer till Sverige skall vi självklart kunna leva upp till.

Vi kräver därför:

att handläggningstiderna för barn och unga avsevärt förkortas. Ge ensamkommande barn och ungdomar företräde!

att alla beslut som byggt på felaktiga uppskattningar av säkerhetsläget rivs upp.

att om handläggningstiden för ensamkommande tagit mer än ett år ska de ges amnesti.

Kategorier: Artiklar