Al Nakba 70 år i Lund och Göteborg

PALESTINA AFTON

Alla människors lika värde

Ett historiskt reportage om svenskarna

och de landsfördrivna palestinierna

Göran Burén

författaren av boken med denna

titel berättar och diskuterar

Öppet hus, film och fika

Tisdagen den 15 maj klockan 18,30

ABFhuset , Kiliansgatan 9 , källaren

Lund

Arrangörer: Svenska Kvinnors Vänsterförbund i Lund, Palestinagruppen i Lund, ABF-mittSkåne, Socialdemokratiska internationella föreningen i Lund, Svenska freds lund – Malmö

 

Demonstration i Göteborg

Samling Kungstorget 15 maj kl 17.30

Avmarsch till Jussi Björlings torg (vid Operan) för möte och för att vinka av SHIP to GAZAs båt.

Demonstration för Palestina-Affisch(1)