Fredsvänner jublar världen över!

Mer än 50 stater  har skrivit under FN konventionen om förbud mot kärnvapen och denna träder nu i kraft i dessa länder. Om än inte alla stater samlas kring förbudet, är det en kraftfull markering som visar att en stor del av världens befolkning inte accepterar att leva under skuggan av kärnvapen.

Att dessa massförstörelsevapen finns kvar påverkar alla människor på jorden, inte bara dem som äger vapnen. Detta är djupt omoraliskt och demokratiskt helt oacceptabelt. Inte minst då kärnvapenländerna själva har förbundet sig i Icke-spridningsavtalet att successivt avskaffa kärnvapen och arbeta för nedrustning. De har haft drygt 50 år på sig att leverera.

Dags att samla den starka opinion för fred som finns i världen och se till att avtalet implementeras eller att NF förbudet gäller alla stater. Människor vill leva i fred med varandra!

Och Sverige! Skriv på FN förbudet för sjutton! Det vill en stor majoritet svenskar.