Vet kvinnor som röstar på Sverige Demokraterna att SD vill

  • inskränka den fria aborträtten från 18 veckor till 12
  • ge anställda i vården möjlighet att vägra utföra aborter
  • återföra vårdnadsbidraget som av erfarenhet visat sig vara en kvinnofälla, särskilt för utrikesfödda kvinnor
  • ta bort pappamånaderna ur föräldraförsäkringen                                       och inte minst
  • återinföra sambeskattning!                                                                    Införandet 1971 av särbeskattning, där varje individ beskattas lika, är en av grundbultarna till Sveriges framgångsrika jämställdhetspolitik. SDs politik handlar inte bara om invandring utan utgör en bakåtsträvande, kvinnofientlig agenda.