Fredsam i Göteborg bjuder in till

Politikerdebatt om Kärnvapen och

Säkerhetspolitik

Tis 20 aug kl 18

Sjömanskyrkan vid Stigbergstorget

Kom och lyssna på och prata med partirepresentanterna

Rickard Nordin (C) Yasmine Posio Johan Büser (S) Åsa Hartzell (M)

Nilsson (V)

 

  Moderator Agnes Hellström ordf. Svenska Freds

  Detta är andra debatten vi ordnar. Fredsam har gett alla partier

chansen att debattera om fred och säkerhet i valrörelsen!

Fri entré

VÄLKOMNA!