NU FÖRBJUDS KÄRNVAPEN!

Den 24 oktober, på FN-dagen, nådde FN:s kärnvapenkonvention 50 ratificeringar. Det betyder att det träder i kraft om 90 dagar och kärnvapen blir därmed olagliga. Så ser reglerna ut för beslut i FN.

FN-fördraget om förbud mot kärnvapen har nu bakom sig de 50 stater som krävs för att det ska träda i kraft. Honduras blev den sista staten att ratificera, tätt efter Jamaica och Nauru, en liten ö-nation i Stilla havet . Om 90 dagar kommer fördraget att gälla och det slås fast att det är förbjudet att inneha kärnvapen, 75 år efter deras första användning. Det är en historisk milstolpe.

– Nu när fördraget trätt i kraft, kan vi kalla kärnvapen för vad de är, förbjudna massförstörelsevapen, precis som kemiska och biologiska vapen, säger ICAN: s verkställande direktör Beatrice Fihn. – Detta är ett nytt kapitel för kärnvapennedrustning. Årtionden av aktivism har uppnått det som många sa var omöjligt.

Så tragiskt att Sverige inte står bland de 50 ratificerande länderna!