Seger för fredsrörelsen

Som första stad i Sverige ansluter sig Göteborg till ICAN cities appeal, en internationell rörelse som går ut på att sätta press på regeringar som inte ratificerat FN:s konvention om kärnvapenförbud.

Hundratals städer har ställt sig bakom uppropet, varav flera stora såsom Paris, Genève,Canberra Washington DC, Manchester, Oslo, men Göteborg är alltså först i landet.

Den styrande alliansen och SD röstade för att avslå motionen med argumentet att det inte handlar om att vara för eller emot kärnvapen, utan att formen var fel. En kommun får enligt kommunallagen inte ägna sig åt utrikespolitik.

Men Stina Svensson FI, som stod bakom motionen, säger – Det här är inte att peta i utrikespolitik eller säkerhetspolitik. Det är ett stadsupprop, en logisk följd av ställningstaganden som Göteborg tidigare har gjort. Som kommun måste vi se till våra invånares hälsa. Kärnvapen utgör ett hot mot våra städer.

Socialdemokraterna i Göteborg ställde sig bakom motionen trots att den s-ledda regeringen inte ratificerat FN-konventionen. Gruppledaren Jonas Attenius menade att partiet och arbetarrörelsen har en lång tradition i kampen mot kärnvapen. Det är ett upprop mellan städer för att sätta tryck i frågan.

MP och V ställde sig också bakom motionen. Demokraterna lade fram ett eget förslag som de röstade för.