Lilla Ulfåsa, Fogelstadskvinnornas skola, räddas till kvinnorörelsen

Det bubblar en dröm. En dröm om platser där ofta tysta röster och ord ska få höras. Platser där tid, resurser och utrymme ska finnas för skapande och nedskrivande av ord och historier. En stiftelse som förvaltar resurser, delar ut stipendier och administrerar. En vänförening som bedriver verksamhet. Att låta historien för rättigheter få synas samtidigt som nya rättighetsrörelser får möjligheter att formulera sig och få sina historier beskrivna eller nedskrivna av den som är en del av rörelsen. En dröm om resurser, hus, om många platser för handen, hjärnan och hjärtat att uttrycka sin egen historia.

HUSET ÄR SÄKRAT -NU FLYGER VI!

Agneta Wallin har köpt Lilla Ulfåsa för Fogelstads Stiftelsens ändamål och räkning. Vi är så glada för detta och glada för alla er som har bidragit till att sprida informationen och köpa byggstenar.

Nu kommer arbetet att fortsätta och vi kommer så snart som möjligt ut med mer information om vad som händer härnäst. Idag kan vi skåla för att huset är säkrat.

Så här skriver Agneta Wallin i Facebookgruppen:

Fortsätt läsa Lilla Ulfåsa, Fogelstadskvinnornas skola, räddas till kvinnorörelsen