Tunt om jämställdhetsmyndighetens nedläggning

Ulrika Schenström skriver i GP att det är bra att jämställdhetsmyndigheten i Angered, som bara verkat i ett år, nu avvecklas. Detta föreslås i snabb-budgeten som lagts av M och KD.Hennes inlägg är en tunn analys av konsekvenserna av nedläggningen.

Vi ska hjälpa varandra, inte stjälpa,” inleder Schenström. Vad betyder det i sammanhanget? På vilket sätt har myndigheten stjälpt? Det framkommer inte.

Schenström tror inte att jämställdhetsarbetet kan ligga under ett enda myndighetsansvar. Vem har påstått det? Men en jämställdhetsmyndighet kan bidra med mycken kunskap och erfarenhet som det är sorgligt att gå miste om. Hon föreslå att jämställdhet ska ingå som prioriterad fråga i varje regleringsbrev till myndigheterna. Dom har jag naturligtvis inte läst, men att varje myndighet redan har ett jämställdhetsuppdrag råder det knappast något tvivel om.

Vidare anser Schenström att det är nästintill skrattretande att beskriva nedläggningen för ” en katastrof för jämställdhetsarbetet.” Men vi var många som i åratal kampanjade för att den skulle bli till för att ge stabila förutsättningar för ett långsiktigt och strategiskt jämställdhetsarbete. Fokus skulle läggas på implementering av den nationella strategin för att motverka mäns våld mot kvinnor, inklusive hedersrelaterat våld och frågor som rör prostitution och människohandel. Det är knappast någon som påstår ”att allt vårt gemensamma jämställdhetsarbete försvinner” vid denna myndighetsnedläggning, såsom Schenströms tolkar försvarare av myndigheten. Men vi går miste om en hel massa jämställdhetsarbete som alla de 50 anställda skulle ha sysslat med. Fortsätt läsa Tunt om jämställdhetsmyndighetens nedläggning