150-årig Fredsappell på mors dag

                                                                                                                                                                                                                            Julia Ward Howe

Amerikansk feminist, fredskämpe och pacifist som verkade för kvinnors rösträtt. 

1870 var hon den första att proklamera Mors Dag men denna eldande dikt.

Det finns en lång rad kvinnor, som I likhet med Bertha von Suttner har kämpat för fred.

Bertha von Suttners appell –Ned med vapnen! – finns i denna dikt redan 1870.

Appell på mors dag

Stig upp, ni kvinnor som denna dagen hyllas!

Res er, alla kvinnor vars hjärtan fylls av mod,

alla ni som döpts i vatten eller tårar!

Säg med fasta stämmor:

-Vi godtar ej att frågor besvaras av icke relevanta aktörer.

Männen skall ej hos oss söka applåder och smek

om samtidigt det är stanken av slakt de bär med sig.

Våra söner skall inte tas ifrån oss och fås att glömma

allt vi har kunnat lära dem av kärlek, barmhärtighet och tålamod.

Vi om är kvinnor från ett land

hyser ömma känslor nog för dem i andra länder

och medger därför ej att våra söner tränas för att skada deras.

Ur djupet av en härjad jord en röst hörs ljuda

i samklang med vår egen:

-Ned med vapnen! Ned med vapnen!

Svärdets mördande kan aldrig väga jämt med rättvisan. Vanära utplånas icke av blod,

ej heller rättfärdigas ägande av våld.

Såsom männen genom tiderna har övergett pplog och städ

när kriget kallar,

låt kvinnorna nu lämna allt därhemma

och samlas till ett mäktigt rådslag för en dag.

Låt dem mötas först som kvinnor, för att sörja de döda

och minnas dem.

Låt dem sedan med största allvar

överlägga om på vilket sätt

mänsklighetens stora familj skall kunna leva i fred .

Varje individ skall ses som bärare av Guds heliga stämpel,

inte Caesars.

I kvinnlighetens och mänsklighetens namn

ber jag innerligt om

att man kallar allmänt till en kvinnornas kongress

utan begränsning av nationstillhörighet

att äga rum på någon plats som anses lämplig,

så snabbt som kan ske med hänsyn till syftet,

för att främja ett förbund av skilda nationaliteter,

vänskapliga överläggningar kring internationella frågor,

de stora mäktiga intressen för fred!

Översättning Ianthe Holmberg

Proclamation on Mother’s day

Arise then…women of this day!
Arise, all women who have hearts!                                                                                                                                                                              Whether your baptism be of water or of tears!                                                                                                                                                                             

Say firmly:
”We will not have questions answered by irrelevant agencies.
Our husbands will not come to us, reeking with carnage,
for caresses and applause.
Our sons shall not be taken from us to unlearn
all that we have been able to teach them of charity, mercy and patience.
We, the women of one country,
will be too tender of those of another country
to allow our sons to be trained to injure theirs.”                                                                                                                                                                      From 
the bosom of a devastated Earth a voice goes up with
our own. It says:                                                                                                                                                                                                                     Disarm!
 Disarm!
The sword of murder is not the balance of justice.
Blood does not wipe out dishonor,
nor violence indicate possession.”

As men have often forsaken the plough and the anvil
at the summons of war,
let women now leave all that may be left of home
for a great and earnest day of counsel.
Let them meet first, as women, to bewail and commemorate the dead.
Let them solemnly take counsel with each other as to the means
whereby the great human family can live in peace…
Each bearing after his own time the sacred impress, not of Caesar,
b
ut of God –
In the name of womanhood and humanity, I earnestly ask
that a general congress of women without limit of nationality,
may be appointed and held at some place deemed most convenient
and the earliest period consistent with its objects,
to promote the alliance of the different nationalities,
the amicable settlement of international questions,
t
he great and general interests of peace.